Aplikace Unspecified Service Provider využívá pro přihlašování SSO, a proto Vás přesměrovala na tuto stránku.

Jestliže Vám expirovalo heslo, můžete si ho obnovit zde.

Přihlašovací údaje

Zásady ochrany hesla

  1. Heslo nikdy a nikomu nesdělujte.
  2. Braňte se odpozorování hesla při jeho zadávání.
  3. Nezadávejte heslo na nedůvěryhodných zařízeních.
  4. Nezadávejte heslo do nedůvěryhodných aplikací.
  5. Nepoznamenávejte si heslo na místech dostupných jiným osobám.

„Vaše heslo je Váš klíč,

dbejte na jeho zabezpečení!“

Co je SSO?

Znamená Single Sign-On. Jedno zadání jména a hesla umožní přístup do všech aplikací využívajících SSO.

Chci vědět víc

Ikona: Co je SSO?

Jak to funguje?

Automatické přihlašování funguje do uzavření prohlížeče, maximálně po dobu 10 hodin od zadání jména a hesla.

Chci vědět víc

Ikona: Jak to funguje?

Jak na bezpečnost?

Pro dosažení maximální bezpečnosti doporučujeme přihlašovat se pouze na důvěryhodných zařízeních.

Chci vědět víc

Ikona: Jak na bezpečnost?